GERAN TANAH / RUMAH HILANG, APA PERLU DILAKUKAN?

Banyak pertanyaan berkenaan geran rumah/tanah hilang dalam simpanan atau disebabkan ramai pemilik dalam geran, masing-masing tidak tahu siapa sebenarnya yang simpan.  Kita perlu tahu, untuk satu hakmilik, hanya satu geran sahaja walau ada lebih dari seorang pemilik dalam hakmilik tersebut.

Dokumen yang diperlukan bagi membuat gantian geran:

1. Surat Permohonan dari pemilik yang ada nama dalam hakmilik tersebut atau waris jika arwah telah meninggal;

2. Surat Akuan Sumpah yang di tandatangan di hadapan Pesuruh Jaya Sumpah / Majistret;

3. Laporan Polis bagi kehilangan hakmilik – perlu disahkan benar (certified true copy);

4. Carian Rasmi Hakmilik terkini;

5. Resit Cukai Tanah terkini.  Semua tunggakan mesti diselesaikan;

6. Surat Kuasa Perintah Pentadbiran Harta Pusaka / Surat Pembahagian Pusaka / Grant of Probate, jika pemilik telah meninggal dunia;

7. Salinan Kad Pengenalan semua pemilik atau Sijil Kematian jika ada pemilik yang telah meninggal dunia bagi hakmilik yang ada ramai pemilik;

8. Bayaran Fii Penggantian Geran baru – berbeza mengikut negeri; (contoh : ada yang kenakan sebanyak RM250 / RM400 / RM600 / RM700)

 

9. Tempoh proses penggantian adalah 3 – 6 bulan mengikut negeri.

Semua dokumen ini hendaklah diserahkan ke Pejabat Tanah Dan Daerah / Negeri di mana hakmilik tadi didaftarkan (rujuk jenis hakmilik dalam geran):

Jenis Hakmilik:

=============

GRN / PN / HSD

– Pejabat Tanah Negeri

GM / PM / HSM

– Pejabat Tanah Daerah / Jajahan

Nota:

Sekiranya pemilik telah meninggal dunia, geran gantian perlu dikeluarkan terlebih dahulu.  Selepas itu barulah Surat Kuasa Pembahagian Pusaka / Distribution Order boleh dikemukakan bagi turun milik dari si mati kepada waris.

Oleh yang demikian, geran adalah dokumen yang sangat penting dan perlu disimpan dengan baik.  Bagi geran pemilik ramai, semua pemilik perlu tahu siapa yang menyimpan geran tersebut bagi memudahkan apabila ingin membuat urusan pindahmilik, tuntutan pusaka dan sebagainya.  Dokumen perlu disimpan dalam satu set lengkap iaitu; mukasurat hadapan (matlumat harta), mukasurat belakang (matlumat pemilik) dan mukasurat terakhir (pelan tanah).  Peringatan juga jangan sekali-kali membuat ‘laminate’ pada geran kerana ini dianggap geran rosak dan perlu permohonan gantian geran baru.

Semoga bermanfaat kepada semua

Hj. Alzuhari bin Hasan, Alnur Wealth Management